نمکدون - نحوه ى برخورد مادرها در مواقع خاص😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 @ali.sogandpoor #هومن_ايرانمنش نمکدون - نحوه ى برخورد مادرها در مواقع خاص😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 @ali.sogandpoor #هومن_ايرانمنش نمکدون - نحوه ى برخورد مادرها در مواقع خاص😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 @ali.sogandpoor #هومن_ايرانمنش
نحوه ى برخورد مادرها در مواقع خاص😂 #دوستاتو_تگ_کن 🏷 @ali.sogandpoor #هومن_ايرانمنش
  • hmn.iranmanesh
    اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒
  • hmn.iranmanesh
    فهميدين يا بيشتر توضيح بدم؟😂 صبحتون قشنگ❤️
  • hmn.iranmanesh
    😱 #جاده_مرگ 😱 لطفا با صداى كم گوش كنيد😂 @ali.sogandpoor @abbassasaniyan چقدر خنديديمو داد زديم ما امشب واى خدا😂 يه بنده خدام فك كرد ما داريم بهش چراغ ميديم خواست دور بزنه بياد سمتمون ماشينش افتاد توو چاله به زور دٓرِش آورديم😂😂

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید