نمکدون - وقتى با خانواده ميريم مسافرت😂 آخرش شهين كار خودشو كرد😒 #دوستاتو_تگ_كن🏷 @ali.sogandpoor @haqde #مسافرت #خانواده #پدر #مادر #چشم #شهين #ماشين #تصادف #احتياط #دعا #كليپ #خنده_دار #طنز #خنده #جك #فان #جواد_يسارى #قديمى #سرعت #پليس #جريمه #سروان #مجاز #آهنگ #كمربند #اتوبان #سفر #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش نمکدون - وقتى با خانواده ميريم مسافرت😂 آخرش شهين كار خودشو كرد😒 #دوستاتو_تگ_كن🏷 @ali.sogandpoor @haqde #مسافرت #خانواده #پدر #مادر #چشم #شهين #ماشين #تصادف #احتياط #دعا #كليپ #خنده_دار #طنز #خنده #جك #فان #جواد_يسارى #قديمى #سرعت #پليس #جريمه #سروان #مجاز #آهنگ #كمربند #اتوبان #سفر #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش نمکدون - وقتى با خانواده ميريم مسافرت😂 آخرش شهين كار خودشو كرد😒 #دوستاتو_تگ_كن🏷 @ali.sogandpoor @haqde #مسافرت #خانواده #پدر #مادر #چشم #شهين #ماشين #تصادف #احتياط #دعا #كليپ #خنده_دار #طنز #خنده #جك #فان #جواد_يسارى #قديمى #سرعت #پليس #جريمه #سروان #مجاز #آهنگ #كمربند #اتوبان #سفر #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید