نمکدون - ولى توو اون صحنه اى كه قبلا ديدم سى تومن ميداد بهم😒 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #رويا #اتفاق #تكرار #گذشته #خواب #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #روياى_صادقه #پول #فرار #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش نمکدون - ولى توو اون صحنه اى كه قبلا ديدم سى تومن ميداد بهم😒 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #رويا #اتفاق #تكرار #گذشته #خواب #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #روياى_صادقه #پول #فرار #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش نمکدون - ولى توو اون صحنه اى كه قبلا ديدم سى تومن ميداد بهم😒 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #رويا #اتفاق #تكرار #گذشته #خواب #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #روياى_صادقه #پول #فرار #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش
ولى توو اون صحنه اى كه قبلا ديدم سى تومن ميداد بهم😒 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #رويا #اتفاق #تكرار #گذشته #خواب #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #فان #روياى_صادقه #پول #فرار #هومن_ايرانمنش هومن ايران منش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید