نمکدون - Bizim ushaghlardan😂 اين كليپ به زبان آذرى ميباشد... #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #تركى #آذرى #فان #خنده #بچه #فريد #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش نمکدون - Bizim ushaghlardan😂 اين كليپ به زبان آذرى ميباشد... #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #تركى #آذرى #فان #خنده #بچه #فريد #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش نمکدون - Bizim ushaghlardan😂 اين كليپ به زبان آذرى ميباشد... #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #تركى #آذرى #فان #خنده #بچه #فريد #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش
Bizim ushaghlardan😂 اين كليپ به زبان آذرى ميباشد... #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #تركى #آذرى #فان #خنده #بچه #فريد #هومن_ايرانمنش هومن ايرانمنش

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید