نمکدون - اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒 نمکدون - اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒 نمکدون - اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒
اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید