نمکدون - خدا به خانواده هاشون صبر بده💔 #ايران #آذربايجان #تبريز #سيل #تسليت #غم #اندوه #درد #پلاسكو #هموطن #حوادث #مظلوم نمکدون - خدا به خانواده هاشون صبر بده💔 #ايران #آذربايجان #تبريز #سيل #تسليت #غم #اندوه #درد #پلاسكو #هموطن #حوادث #مظلوم نمکدون - خدا به خانواده هاشون صبر بده💔 #ايران #آذربايجان #تبريز #سيل #تسليت #غم #اندوه #درد #پلاسكو #هموطن #حوادث #مظلوم

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید