نمکدون - اين است معجزه ى دختر😂 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #عطسه #گوشى #فكر #چت #مشغول #دوست #دختر #ناراحت #قلب #بيمارستان #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #شوخى #مسخره #كوكو #قرمه_سبزى #دروغ #معجزه #هومن_ايرانمنش نمکدون - اين است معجزه ى دختر😂 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #عطسه #گوشى #فكر #چت #مشغول #دوست #دختر #ناراحت #قلب #بيمارستان #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #شوخى #مسخره #كوكو #قرمه_سبزى #دروغ #معجزه #هومن_ايرانمنش نمکدون - اين است معجزه ى دختر😂 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 @ali.sogandpoor #عطسه #گوشى #فكر #چت #مشغول #دوست #دختر #ناراحت #قلب #بيمارستان #كليپ #خنده_دار #طنز #باحال #خنده #شوخى #مسخره #كوكو #قرمه_سبزى #دروغ #معجزه #هومن_ايرانمنش
  • hmn.iranmanesh
    خيلى خوبه اين😻😔😭 #موجوع_قلبي ... والتعب بيه من اباوع على روحي ... ينكسر قلبي عليه @najwa_farouk 💎💎💎💎💎
  • hmn.iranmanesh
    اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید