نمکدون - من از اين تخت افتادم😜 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #احمد_شاملو #صحرا #تخت #افتادن #شاملو #كليپ #خنده_دار #شاعرانه #شعر #طنز #باحال #هومن_ايرانمنش نمکدون - من از اين تخت افتادم😜 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #احمد_شاملو #صحرا #تخت #افتادن #شاملو #كليپ #خنده_دار #شاعرانه #شعر #طنز #باحال #هومن_ايرانمنش نمکدون - من از اين تخت افتادم😜 #دوستاتو_تگ_كن 🏷 #احمد_شاملو #صحرا #تخت #افتادن #شاملو #كليپ #خنده_دار #شاعرانه #شعر #طنز #باحال #هومن_ايرانمنش
  • hmn.iranmanesh
    هیچکس از دست مادرها قسر در نمیرود😂
  • hmn.iranmanesh
    امپراطوری تیر ماهی هارو تحویل دادم به مرداد ماهیا😂

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید