نمکدون - @rezasadeghi_official به چتری #موهای لختت قسم یکی #چتر میخواست دستم بده #خیانت نکردم به بارون و تو! ببین خیس #خیسم خدا شاهده... 🇭 🇴 🇴 🇲 🇦 🇳⚡🇮 🇷 🇦 🇳 🇲 🇦 🇳 🇪 🇸 🇭 #هومن_ایرانمنش #رضا_صادقی #خدا_شاهده #پیانو نمکدون - @rezasadeghi_official به چتری #موهای لختت قسم یکی #چتر میخواست دستم بده #خیانت نکردم به بارون و تو! ببین خیس #خیسم خدا شاهده... 🇭 🇴 🇴 🇲 🇦 🇳⚡🇮 🇷 🇦 🇳 🇲 🇦 🇳 🇪 🇸 🇭 #هومن_ایرانمنش #رضا_صادقی #خدا_شاهده #پیانو نمکدون - @rezasadeghi_official به چتری #موهای لختت قسم یکی #چتر میخواست دستم بده #خیانت نکردم به بارون و تو! ببین خیس #خیسم خدا شاهده... 🇭 🇴 🇴 🇲 🇦 🇳⚡🇮 🇷 🇦 🇳 🇲 🇦 🇳 🇪 🇸 🇭 #هومن_ایرانمنش #رضا_صادقی #خدا_شاهده #پیانو
@rezasadeghi_official به چتری #موهای لختت قسم یکی #چتر میخواست دستم بده #خیانت نکردم به بارون و تو! ببین خیس #خیسم خدا شاهده... 🇭 🇴 🇴 🇲 🇦 🇳⚡🇮 🇷 🇦 🇳 🇲 🇦 🇳 🇪 🇸 🇭 #هومن_ایرانمنش #رضا_صادقی #خدا_شاهده #پیانو

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید