نمکدون - #Ninim Elahi ke man ghorbune un cheshat beraaaaam😍 Bokhoram un labo lochatooooo😘 نمکدون - #Ninim Elahi ke man ghorbune un cheshat beraaaaam😍 Bokhoram un labo lochatooooo😘 نمکدون - #Ninim Elahi ke man ghorbune un cheshat beraaaaam😍 Bokhoram un labo lochatooooo😘
#Ninim Elahi ke man ghorbune un cheshat beraaaaam😍 Bokhoram un labo lochatooooo😘
  • hmn.iranmanesh
    اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒
  • hmn.iranmanesh
    فهميدين يا بيشتر توضيح بدم؟😂 صبحتون قشنگ❤️

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید