نمکدون - ‎از این بدتر دیگه نداریم 😂🤦🏻‍♂️ ‎بازیگران : @hamid.agha.mashti @arash_asli @sogool.bm ‎فیلمبردار و ادیت : @alleyabras ‎ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید ❤️ ‎#حمیدشربتی #آرش_اصلی #حمید_شربتی #خنده_دار #پارک نمکدون - ‎از این بدتر دیگه نداریم 😂🤦🏻‍♂️ ‎بازیگران : @hamid.agha.mashti @arash_asli @sogool.bm ‎فیلمبردار و ادیت : @alleyabras ‎ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید ❤️ ‎#حمیدشربتی #آرش_اصلی #حمید_شربتی #خنده_دار #پارک نمکدون - ‎از این بدتر دیگه نداریم 😂🤦🏻‍♂️ ‎بازیگران : @hamid.agha.mashti @arash_asli @sogool.bm ‎فیلمبردار و ادیت : @alleyabras ‎ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید ❤️ ‎#حمیدشربتی #آرش_اصلی #حمید_شربتی #خنده_دار #پارک
‎از این بدتر دیگه نداریم 😂🤦🏻‍♂️ ‎بازیگران : @hamid.agha.mashti @arash_asli @sogool.bm ‎فیلمبردار و ادیت : @alleyabras ‎ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید ❤️ ‎#حمیدشربتی #آرش_اصلی #حمید_شربتی #خنده_دار #پارک

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hamid.agha.mashti را دنبال کنید